26. ARATIRMA 3. CLT.indd - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

ren in pamphylien am Beispiel von Sillyon, Adalya 2, 1997, 97-115. 2 M. Küpper ... Während der Bauarbeiten beobachtete W. Kleiss vom Deutschen ... extent of the settlement and the lack of any luxury items, confirm the site's ... Soil from this site was brought to a resort area at 236090.4047570, it contained. Byzantine ...

26. ARATIRMA 3. CLT.indd - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ... - Zugehörige Dokumente

26. ARATIRMA 3. CLT.indd - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/26_arastirma_3.pdf

ren in pamphylien am Beispiel von Sillyon, Adalya 2, 1997, 97-115. 2 M. Küpper ... Während der Bauarbeiten beobachtete W. Kleiss vom Deutschen ... extent of the settlement and the lack of any luxury items, confirm the site's ... Soil from this site was brought to a resort area at 236090.4047570, it contained. Byzantine ...

26. ARATIRMA 1. CLT.indd - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/26_arastirma_1.pdf

10 Eki 2019 ... 17 A. Aydın, “Ein Reliquiar im Museum von Şanlıurfa”, IstMitt 52, 2002, ... Kurultayı'na da Olba'daki kireçtaşı bloklarının bozunmaya bağlı fraktal.

ARATIRMA 3. CLT.indd - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/25_arastirma_3.pdf

Age Cremation Cemetery”, in L. Bachelot – F. M. Fales (Eds.), Excavations ... das Aquädukt, dessen Kaskade etwa 500 m östlich des Hafenortes erhalten ist8, ... von strabo (16,2,4) als königliche baumassnahme bezeichnete befestigung oder,.

I. cn.r - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/15_arastirma_1.pdf

Stichworten, Wien-Köln-Gruz 1981, s.154-155 ... Tobin, Dr. Rhys Townsend, Yusuf'Dursun of the Harita Genel Komutanlığı, Ankara, Ali İh ... Bir hafta süren fes- ... Ramazan Özgan (Konya), mit der Bearbeitung der bei den alljahrlichen.

1. Cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/25_kazi_1.pdf

sich die Vorgaben der Geophysik zum Teil verifizieren. Zunachst kam ... gözlendiği odalarda ölü gömme biçimine ilişkin herhangi bir ize rastlanmamıştır. Meza-.

20. toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/20_arastirma_2.pdf

yağı işliği pres ağırlığı olan örneklerden biri, Pedasa Akropolü'nün yaklaşık 500 m. ka- ... Turdus philomelos (=güzel sesli ardıç kuşu), Monticola solitarius (=mavi kaya ardıcı),. Apus apus ... ALMANCA ÖZET-DEUTSCHE KURZFASSUNG.

toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/13_arastirma_1.pdf

Die antike Siedlung bei Akören besteht aus zwei Siedlungskernen. Der eine liegt auf ... Kirche ist eine dreischiffige Basilika mit halbrunder Apsis, bei der die. Seitenschiffe ... und arehaiseher ('1) Stufenbau mit zwei Innenkammern im Bereich der ... but narrow erosion valleys cut in the surrounding banks of white tuffs. (fig.2).

06. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/06_kazi.pdf

sinlik kazanmaktadır. ... Bestes Beispiel hierfür ist das reprasentative Haus 1 mit seinem ... DaB es sich bei Haus 3, dessen genischter sicher reprasentativen.

KAPAK ARAÞTIRMA kopya 1 - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/22_arastirma_2.pdf

Arrianos (M.S. 2. yüzyıl; Arr.2,57), Büyük İskender'in, M.Ö. 333'te Soloi'de. Asklepios'a ... Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye. İşletmeleri ... Bayreuth Üniversitesi Jeomorfoloji Kürsüsü'nden Dr. Markus Fuchs, Pepouza ve.

toplantısı 2.cılt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/17_arastirma_2.pdf

sinlik kazanacaktır. Karakaya Kalesi ve Kaya Basamaklan ... L. Sehwandner, Haus und Sladl im klassischen Griechenland'. (1994) 51 tt.: Burgaz (Alt-Knidos): N.

KAZı SONUÇLARI - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/24_kazi_2.pdf

295. Jürgen BORCHARDT. Bericht der Grabungs Kampagne in Limyra 2001 ... erhaltene Breite (ca. 2,35 m.) des Westpylons auf den Ostpylon um, so kann die.

05. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/05_kazi.pdf

... Birleşik Devletleri California eyaletindeki. Paul Getty Müzesi, büyük bir para ödeyerek aldığı bir lahit parçasını, ya- ... eine Zweckbestimmung als 'Feuchtraum', respektive Sammelraum für. Regenwasser anzeigt. ... 8 - 8tatue of panzer. 527 ...

07. Kazı Sonuçları Toplantısı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/07_kazi.pdf

stoa, yukarıda adı geçen M.S. 262 yılındaki depremde kısmen yıkıldık tan sonra ... den auf die Knie gezwungenen Lapithen so in den Schwitzkasten genom-.

Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/10103,yalvac-bizans-sikkeleri.pdf?0

Sikkeler üzerinde askeri kostüm olarak Paludamentum, Zırh ve Sagion tasvir edilmiştir. ... Bizans sikkeleri üzerinde dört farklı haçlı globus çeşidi görülür. Birincisi ...

xvııı. kazı sonuçları toplantısı ı - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/18_kazi_1.pdf

HITtltE. /. MOlJltP. Abb. 7: Grubutgsplan von I. Garstang 1937 o. 2cm. ===.~====". tl.bb, 8: Stempelsiegel Si 92/7. Abb.9: Oberteil einer Augenkanne der syr.-kilik.

31. kazı sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/31_kazi_2.pdf

5 M. Karaosmanoğlu, “İkinci Dönem Kazılar Işığında Altıntepe Apadanası”, Altan ... byzantinischer Zeit gehören muss und dessen Vorplatz von Südosten durch.

KAPAK KAZI kopya - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/26_kazi_1.pdf

Stuttgart-Leipzig 1998, 1-14, bil..8, çiz.1(Kazı plânı,F yapısı). 11 ... kesik uçları, taş veya mobilya rölyeflerinde süsleme amaçlı kakma olarak kullanılmış ... bul), atölye sorumluları Zeynep Sunal, Semra Polat ile Arkeolog Şafak Nergis, Seda.

32. kazı sonuçları toplantısı 1. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/32_kazi_1.pdf

10 Veri tabanı Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Müdürü Sayın Hasan Kocabay ile birlikte hazırlanmıştır. ... Contardi, Francesca Curti, Roberta Fabiani, Flavia Giberti, Marco Giuman, Maria Adele ... G. Öney, Z. Çobanlı), İstanbul: 173-197.

KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI II - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/19_kazi_2.pdf

Musee de Milas et ason Directeur Monsieur Mehmet Çakıcı, qui ... Rezan Elbeyli'ye, Aydıncık Belediye Başkanı Sayın Mustafa Köse ve Taşucu BelediyeBaş ... tot.Fe. MgO. CaO. 1<20. Fig. 12: The main ehemieal eomposition of the tiles ...

XVI. KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI II - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/16_kazi_2.pdf

dieser Zeit stammten, zum Teil aber wesentlich früher (bis 2. ... Burada bana ilginç gelen bir konuyu ... soygun lahit gövdesiyle sınırlı kalmamış içten lahit tabanına açılan yak- ... yonım; eğer bu yaz maddi kaynak bulabilirsern, bu işi belki ya-.

KAZı SONUÇLARI TOPLANTISI 2.CILT - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/kazilar/21_kazi_2.pdf

Zwei dem Trapetum-Typ anqenaherte Mahlbecken, eine dislozierte. 9. Vgl. A. Koneeny - Th. Marksteiner, XVi KSr ii (1995) 237 I.; dies., xvıı KSr ii (1996) 1461.; ...

araştırma sonuçları toplantısı 3. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4650,29arastirma3.pdf?0

çağ Tarihçisi, Bayreuth Üniversitesi, Almanya), Konstantin Klein (Eski çağ. Tarihçisi ... Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü'nün ... B. İskender'in ölümünden sonra M.Ö. 322 yılında Perdikkas Isaura kentine.

araştırma sonuçları toplantısı 2. cilt - Kültür Varlıkları ve Müzeler ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/4649,29arastirma2.pdf

ähnliche Richtung zielt die eben in türkisch/deutsch erschienene Arbeit von ... Ayrıca Sakız Adası emporio13 ve İstanbul Saraçhane kazılarında14 benzerlerine ... Kasabası'nda Çiğ Düşmez Asarı, İdrisler Sarnıcı ve Asarı, Bel Sarnıç, Damla.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı - Kültür Varlıkları ve ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/38971,kultur-ve-tabiat-varliklarini-koruma-kurultayi.pdf?0

Marmaris bu konuda bir başka çarpıcı örnek olarak verilebilir. Marmaris'te kullanım ... Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerinde bir hukukçunun görevlendirilmesi,.

ARASTIRMA SONUCLARı TOPLANTISI - Kültür Varlıkları ve ...

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/11_arastirma.pdf

Pratoriarıer Aurelios Stratonikos hatte dann seiner Familiengottheit eine ... Aynca Lindos'tan gelen bir olpe ve bir başka parça da Kopenhag'da bulunmakta-.

17. Temel Dini Bilgiler ve Genel Kültür Yarışması Almanya Finali Kur ...

https://www.ditib.de/media/Image/bulten/DiTiB_Haber_Haziran_2015.pdf

6 Haz 2015 ... bu sene Ramazan ayında, „Vakit İyilik Vakti, Bu. Ramazan ve Her ... eden Eğitim Şurası'nda Almanya'da İslam din dersleri ve ilahiyat ile din ...

5. Olağan Mali Genel Kurul Yönetim Kurulu ... - Spor Genel Müdürlüğü

http://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/365855_olagan_mali_genel_kurul_faaliyet_raporu.pdf

1 Kas 2014 ... oynanan tüm maç sonuçları ve lig ve gruplara ait puan hesaplamaları ve ... Lig erkek-bayan maçları için canlı skor ve canlı istatistik sistemi.

ANKARA BAROSU 61. Olağan Genel Kurulu ve ABAYS 43. Genel ...

http://www.ankarabarosu.org.tr/e-yayin/faaliyetraporu/Dosyalar/Ankara-barosu-61-Olagan-Genel-Kurulu-ve-Abays-43-Olagan-Genel-Kurulu.pdf

16 Haz 2010 ... Sodexo firması ile anlaşma yapılarak Barokartların Sodexo üyesi restoranlarda ... kimi AKP milletvekillerinin türbanın üniversitede serbest ...

mehmet baykan sgm genel müdür v. ömer altunsoy sgm genel ...

http://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/60890tsf_mali_genel_kurul_gecici_uye_listesi_2018.pdf

24 CELALETTİN. ÖZCAN. TASKK TEMSİLCİSİ. 25 ÖMER BUĞRA. ERSAVAŞ. TSYD TEMSİLCİSİ. 26 ÇAĞLAR ... 163 SALİHA. KIRMIZIOĞLU. GAZİANTEP ...

LO A3 03-19.indd - Kultur vor Ort

https://www.kultur-vor-ort.com/wp-content/uploads/2016/08/weserwege-2010.pdf

von 1979, Stilhafen-Verein, Tura Bremen, Autohaus Lübkemann und Benthe. Der Weserwege-Fährtag ist eine gemeinsame Veranstaltung von Kultur Vor Ort ...

160418_Abospielplan 1_2016.indd - Kultur ...

https://www.kultur-obertshausen.de/app/download/12357537427/160418_Abospielplan 1_2016_AK3_low.pdf?t=1530600831

Regie: Marcus Ganser; Bühnenbild: Sam Madwar; Kostüm: Alexandra Fitzinger. Mit Walter Plathe, Philipp Sonntag, Brigitte Grothum, Siegfried Kadow, Joanna ...

Kultur und Freizeitführer 2016.indd - Touristinfo Rosenheim

https://www.touristinfo-rosenheim.de/fileadmin/filedownloads/TI_Downloads/02_Rosenheim_erleben/Kultur_und_Freizeitfuehrer.pdf

1857 Erster Eisenbahnzug in Rosenheim. 1861 Erstes Volksfest auf der Loretowiese. 1864 Ludwig II. erhebt den Markt Rosenheim zur Stadt. 1870 Rosenheim ...

Broschüre (DIN lang - 40-Seiten).indd - Wein-Kultur-pur

http://www.wein-kultur-pur.de/assets/brosch%C3%BCre-%28din-lang%29---internet.pdf

Wicker: Flörsheimer Straße, Weilbach: Mainzer Straße. Flörsheim: ... Weingut Peter Flick . ... für die Weine aus Hochheim am Main und Flörsheim-Wicker.

Kultur März 2016.indd - Kunstraum Engländerbau

http://www.kunstraum.li/download.php?file=2082.pdf

Kultur März 2016. Der 1969 in ... regt werden. Der Teppich als kommunikatives Medium ... te Teppiche, die aus privaten Haushalten in Liechtenstein stammen.

MIR Kalender 2017.indd - Zentrum russischer Kultur

http://www.mir-ev.de/kalender2017.pdf

3 май 2010 ... Russische Spuren in Bayern. Herausgeber: MIR e.V., Zentrum ... als Friedenssymbol dient, widmen wir unseren Kalender für das Jahr 2017.

Kultur Dez2018-Jan2019.indd - Jürgen Natter

http://www.juergennatter.com/wp-content/uploads/2014/11/Interview-KULTUR-Nov-2018.pdf

riert mich ungemein. Jurmann Insofern war also auch das Projekt „Marien- vesper“ kein so großes Wagnis, wie es scheint? Natter Es wurde in geselliger ...