L E G E

18 Oct 2016 ... deontologie în fizioterapie. CAPITOLUL II. Exercitarea profesiei de fizioterapeut. Art. 7. - Profesia de fizioterapeut se exercită, pe teritoriul ...

L E G E - Zugehörige Dokumente